Азербайджанский фармацевтический и

фармакотерапевтический журнал» 

ISSN 1994-1951

научно-практический журнал

Издается с 2001 года

КОНТАКТЫ

Адрес

Az 1022, Azərbaycan, Bakı,
Bakıхanоv küç. 21, ATU-nun 2 saylı tədris binası (3-cü mərtəbə)

Телефон

(+99412) 5971546

Мобильный телефон

(+99450) 749-0626

Факс

(+99412) 493-56-05

E-mail

info@azpharmjournal.com