“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

404234

Müəlliflər

1) Pirrolopiridinlər və qarışıq liqand mеtal-komplеkslər s...

Ramiz A.Axundov,Zülfiyyə Ş.İsgəndərova