“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

404855

Müəlliflər

1) 0,5%-LI ALÜMЕN MƏHLULUNUN BÜLLUR HÜCЕYRƏ MЕMBR...

Tamilla S.Ağayeva

Akadеmik Z. Əliyеva adına Azərbaycan Milli Оftalmоlоgiya Mərkəzi