“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

405521

Müəlliflər

1) TRAQAKANTDAN HIDROFIL MƏLHƏM ƏSASININ HAZIRLANMA TEXNOL...

Sərxan Ə.Tağıyev,Cəmilə C.Sailova,Tamilla Ə.Əmirəliyeva,Samir A.Müslümzadə

technology-of-preparation-hydrofil-ointment-basis-with-tragacant-and-studying-of-its-some-biopharmaceutical-properties

2) ƏCZAÇILIQ TƏŞKİLATININ PERSPEKTİVLİ İNKİŞAFINDA ...

Kəmalə İ.Cəlilova,Nailə S.Zülfüqarova,Leyla N.Mansurova,Tamilla Ə.Əmirəliyeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq texnologiyası, əczaçılığın iqtisadiyyatı və təşkili kafedrası