“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

404290

Müəlliflər

1) ANTİFUNQAL FƏALLIĞA MALİK DİTİOKARBAMAT TÖRƏMƏLƏRİNİN S...

Tahir A. Süleymanov, Çingiz Y. Şükürov

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası

2) 18F-PSMA-1007 RADİOAKTİV DƏRMAN VASİTƏSİNİN YÜKSƏK EFFE...

Tahir A. Süleymanov, Razim T. Şükürov

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası, AR Milli Onkologiya Mərkəzi, Nüvə Təbabəti şöbəsi