“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

400347

Müəlliflər

1) IMMUNOMODULYATORLARIN XRONIK BÖYRƏK ÇATIŞMAZLIĞI OL...

Gülnarə İ.Əzizova,Naidə K.Niyazova,Samirə A.Bağırova,Arif M.Əfəndiyev

Azərbaycan Tibb Universiteti, bioloji kimya kafedrası