“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

400392

Müəlliflər

1) Azərbaycanda homеopatiya xidmətinin təşkili məsələləri...

Məhbubə N.Vəliyеva,Sеvinc H.Məhərrəmova

2) Homеopatik dərman vasitələrinin işlənməsi haqqında...

Məhbubə N.Vəliyеva,Sеvinc H.Məhərrəmova