“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

404142

Müəlliflər

1) KƏRƏVÜZKİMİLƏRİN BƏZİ NÜMAYƏNDƏLƏRİNİN EFİR YAĞLILIĞ...

Səyyarə C.İbadullaeva,Fərhanə Z.Talıbova

Azərbaycan MEA, Botanika İnstitutu Azərbaycan Tibb Universiteti, biologiya və tibbi genetika kafedrası