“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

400402

Müəlliflər

1) ADİ DAŞSARMAŞIĞI (HEDERA HELİX L.) SAPONİNİNİN BİOLOJİ ...

Səidə Ş.Əkbərova,Qayıbverdi B.İskəndərov,Faiq P. Həsənov

Azərbaycan Tibb Universiteti, ümumi və toksikoloji kimya kafedrası

2) TRİTERPEN SAPONİNİN BİOLOJİ MATERİALDAN TƏCRİD EDİLMƏSİ...

Səidə Ş.Əkbərova

Azərbaycan Tibb Universiteti, ümumi və toksikoloji kimya kafedrası