“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

404232

Müəlliflər

1) BAKI 2015 1-ci AVROPA OYUNLARI ZAMANI ƏCZAÇILIQ XİDM...

Fərid İ.Əliyev,Rauf V.Əfəndiyev,Mark Stüart

Bakı 2015 Avropa Oyunları Əməliyyat Komitəsi (BAOƏK)

2) MERKURİON-I (CAS RN 816445-51-9) İSTİFADƏ ETMƏKLƏ CİV...

Hafiz M.Əliyev1,Fərid İ.Əliyev2,Fuad İ.Məmmədov1,Rauf V.Əfəndiyev2

1Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası 2AR SN, Analitik Ekspertiza Mərkəzi

3) KAPTOPRİLİN TABLETLƏRDƏ MERKURİMETRİYA İLƏ MİQDARİ T...

Hafiz M.Əliyev1,Fərid İ.Əliyev2,Polad F.Hacıbalayev2,Rauf V.Əfəndiyev2,Razim T.Şükürov2

1Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası 2AR SN, Analitik Ekspertiza Mərkəzi*)

4) DƏRMAN VASİTƏLƏRİNİN İSTEHSAL ŞƏRAİTİNƏ AID MÜASİR...

Əbülfəz A.Abdullazadə,Cəmilə C.Sailova,Ehtiram H.Əzimov,Rauf V.Əfəndiyev,Afət T.Tağıyeva,Razim T.Şükürov

AR SN, Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzi

5) ƏCZAÇILIQDA ANALİTİK ÜSULLARIN VALİDASİYASI

Hafiz M.Əliyev1,Fərid İ.Əliyev2,Rauf V.Əfəndiyev2,Razim T.Şükürov2

1Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası 2AR SN, Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzi

6) DƏRMANLARIN KEYFİYYƏTİNİN TƏYİNİNDƏ “HƏLLOLMA” VƏ PEŞ...

Hafiz M.Əliyev1,Fərid İ.Əliyev2,Polad F.Hacıbalayev2,Rauf V.Əfəndiyev2,Razim T.Şükürov2

1Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası, 2AR SN, Analitik Ekspertiza Mərkəzi

7) ETİBARLI İSTEHSALAT PRAKTİKASININ (GMP) İNKİŞAF ...

Əbülfəz A.Abdullazadə,Cəmilə C.Sailova,Ehtiram H.Əzimov,Rauf V.Əfəndiyev,Razim T.Şükürov

AR SN, Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzi

8) BAKI 2017 4-cü İSLAM HƏMRƏYLİYİ OYUNLARI ZAMANI ƏCZA...

Fərid İ.Əliyev,Rauf V.Əfəndiyev,Nərmin T.Babayeva,Aytəkin S.Qəribli

Azərbaycan İslam Həmrəyliyi Oyunları Əməliyyat Komitəsi (AİHOƏK)