“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

404813

Müəlliflər

1) KARDİLOPİNin (AMLODİPİNin) ÜRƏYİN İŞEMİK XƏSTƏLİYİND...

Adil B.Baxşəliyev,Rasim F.Hacıyev,Natella V.Kərimova

Azərbaycan Tibb Universiteti, klinik farmakologiya kafedrası, AR SN, C.Abdullayev adına ET Kardiologiya İnstitutu