“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

404208

Müəlliflər

1) METАBОLİK SİNDROMU OLAN ARTERİAL HİPERTONİYALI XƏSTƏLƏR...

Rafail L.Daşdəmirov

AR SN, C.Abdullayev adыna ET Kardiologiya Иnstitutu