“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

404869

Müəlliflər

1) ÖLKƏDƏ ƏCZAÇILIQ FƏALİYYƏTİNƏ NƏZARƏTİN TƏŞKİLİ...

Məhbubə N.Vəliyeva1,Əbülfəz A.Abdullazadə2,Pərviz X.Əzizbəyov2

1Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq texnologiyası, əczaçılığın iqtisadiyyatı və təşkili kafedrası 2AR SN, Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzi