“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

405524

Müəlliflər

1) İSTİOT NANƏSİ YARPAQLARININ FENOL BİRLƏŞMƏLƏRİNİN T...

K.V.Andrianov,Yuliya A.Fedçenkova,Olqa P.Xvorost

Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov şəhəri, Ukrayna