“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

404828

Müəlliflər

1) VAXTINDAN ƏVVƏL DOĞUŞ TƏHLÜKƏSİ OLAN PASİYENTLƏRDƏ...

Nigar M.Kamilova1,Nigar Y.Abdullayeva2

1Аzərbaycan Tibb Universiteti, I mamalıq-ginekologiya kafedrası 2Bakı şəhərinin 1 saylı doğum evi