“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

405542

Müəlliflər

1) Seseli campestre Bess. BİTKİSİNİN KÖKLƏRİNDƏN 3′,4′-Dİ...

Nigar X.Mikayılova,Siracəddin V.Sərkərov

Azərbaycan MEA, Botanika İnstitutu