“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

405481

Müəlliflər

1) SABIT GƏRGINLIK STENOKARDIYASI OLAN XƏSTƏLƏRDƏ IVABRAD...

Rufulla F.Abdullayev,Adil B.Baxşəliyev,Nərgiz N.Nağıyeva

AR SN, C.Abdullayev adına ET Kardiologiya İnstitutu