“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

405483

Müəlliflər

1) SİSTEMLİ ENZİMOTERAPİYA

Nadir İ.Hüseynov,Nərgiz N.Hüseynova

ARDNŞ, Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanası