“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

231866

Müəlliflər

1) BAĞIRSAQ DİSBAKTERİOZUNUN KOMPLEKS MÜALİCƏSİNDƏ PRO...

Vüqar N.Cavadzadə,Mirzamin M.Muxtarov

Azərbaycan Tibb Universiteti, yoluxucu xəstəliklər kafedrası