“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

404236

Müəlliflər

1) İNSULİNDƏN ASILI ŞƏKƏRLI DIABET OLAN XƏSTƏLƏRDƏ T...

Mirarif M.Feyzullayev

Azərbaycan Tibb Universiteti, II daxili xəstəliklər və endokrinologiya kafedrası