“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

202487

Müəlliflər

1) Müxtəlif amillərin sarımsağın fungisid xassəsinin dəyiş...

Sərxan Ə.Tağıyеv,Səidə Q.Zеynalova,Mеhman H.Əliyеv