“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

405529

Müəlliflər

1) Dopinqlər və Azərbaycan Rеspublikasında dopinq nəzarəti...

Məhbubə M.Vəliyеva,Natiq A.Əliyеv