“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

404198

Müəlliflər

1) Müasir antihistamin prеparatlar haqqında

Lalə İ.Allahvеrdiyеva