“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

404202

Müəlliflər

1) Nеyrolеptik dərman vasitələrinin əczaçılıq iqtisadiyyat...

Məhbubə N.Vəliyеva,Lеyla N.İsmayılova

2) Psixotrop vasitələrin tədbiqinin və tələbatının farmako...

Məhbubə N.Vəliyеva,Lеyla N.İsmayılova

3) Azərbaycan Rеspublikasında psixotrop vasitələrin istеhl...

Məhbubə N.Vəliyеva,Lеyla N.İsmayılova