“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

404167

Müəlliflər

1) AMPİSİLLİN PREPARATLARININ YODOMETRİYA VƏ MERKURİMET...

Həsən M.Babazadə

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası

2) AMPISILLIN-TRIHIDRATIN MIQDARI TƏYINI ÜSULLARININ MÜQAY...

Həsən M.Babazadə

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası