“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

404241

Müəlliflər

1) İKİ VALENTLİ PALLADİUMUN KÜKÜRD –OKSİGEN VƏ KÜKÜRD-A...

Gültəkin İ. Acalova, Xudayar İ. Həsənov, Şmid H. Qasımov

Azərbaycan Tibb Universiteti, ümumi və toksikoloji kimya kafedrası, Azərbaycan Tibb Universiteti, ETM