“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

404894

Müəlliflər

1) Seseli transcaucasica (Schischk.) M.Pimen.Sdobina NÖVÜN...

Flora Q.Qurbanova,Siracəddin V.Sərkərov

Azərbaycan MEA, Botanika İnstitutu