“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

405497

Müəlliflər

1) XROM METAL ZƏHƏRİNİN MƏHKƏMƏ-KİMYƏVİ ANALİZİNDƏ QOŞ...

Qayıbverdi B.İskəndərov,Kəmalə B.Bədəlova,Elman S.Əliyev

Azərbaycan Tibb Universiteti, ümumi və toksikoloji kimya kafedrası