“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

404863

Müəlliflər

1) XROMATO-MASS-SPEKTROFOTOMETRİYA İLƏ SALIX ROSMARINIFOLI...

Natalya V.Borodina,Vladimir V.Kovalyov,Oleq M.Koşevoy,Elşən Y.Əhmədov

Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov, Ukrayna

2) N-R-ALKİLAMİN TÖRƏMƏLƏRİNİN ANTİMİKROB FƏALLIĞI ...

Nikolay Y.Qolik1,Andrey N.Komissarenko1,Sergey V.Kolesnik1,Elşən Y.Əhmədov1,Tatyana P.Osolodçenko2,Yelena V.Menkus2

1 Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov, Ukrayna 2«Ukrayna MTEA İ.İ.Meçnikov adına Mikrobiologiya və İmmunologiya İnstitutu» DMAparılmış ilkin kimyəvi və mikrobioloji tədqiqatlar nəticəsində N-R-alkilamin törəmələri sırasında bioloji fəal maddələr aşkar

3) VERONICA LONGIFOLIA L. OTUNUN, VERONICA TEUCRIUM L. OT...

Alina P.Osmaçko,Alla M.Kovalyova,Tatyana V.Ilyina,Oleq N.Koşevoy,Andrey M.Komіssarenko,Elşən Y.Əhmədov

Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov, Ukrayna

4) QARAGİLƏ YARPAQLARINDAN ALINMIŞ QURU EKSTRAKTIN FİTOKİM...

Andrey L.Zaqayko,Oleq N.Koşevoy,İlya A.Koliçev,Elşən Y.Əhmədov,Andrey N.Komissarenko

Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov, Ukrayna

5) DƏRMAN SÜRVƏSİ YARPAQLARININ KOMPLEKS EMALI NƏTİCƏSİNDƏ...

Oleq M.Koşevoy,Gennadiy V.Vovk,Elşən Y.Əhmədov,Andrey N.Komissarenko

Milli Əczaçılıq Universiteti, farmakoqnoziya, analitik kimya və təbii birləşmələrin kimyası kafedraları, Xarkov şəhəri, Ukrayna

6) 2-(BENZOİLAMİNO)(2-OKSOİNDOLİN-3-İLİDEN) ASETAT TURŞUS...

Sergey V.Kolesnik,Aleksandr A.Altuxov,Elşən Y.Əhmədov,Erika L.Taryanik

Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov şəhəri, Ukrayna

7) KALİUM HİDROPEROKSOMONOSULFAT İLƏ REAKSİYA ƏSASINDA DİM...

Nikolay Y.Blajeyevskiy,Oksana İ.Koretnik,Elşən Y.Əhmədov

Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov şəhəri, Ukrayna

8) ATOMOKSETİNİN KİMYA-TOKSİKOLOJİ ANALİZ MƏQSƏDİLƏ TƏYİN...

Lyudmila Y.Tomarovskaya1,Svetlana A.Karpuşina1,Sergey V.Bayurka1,Natalya N.Kosmina2,Elşən Y.Əhmədov1

1Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov, Ukrayna 2Ukrayna DİN-nin Хarkov Elmi-Tədqiqat Ekspertiza-Kriminalistika Mərkəzi, Xarkov, Ukrayna