“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

404308

Müəlliflər

1) «FAGOLIN» MƏLHƏMİ ÜÇÜN MƏLHƏM ƏSASININ SEÇİLMƏSİ VƏ HAZ...

Tahir A.Süleymanov,Ceyhun A.Tahirov

Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya və botanika kafedrası