“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

404186

Müəlliflər

1) DƏRMAN VASİTƏLƏRİNİN İSTEHSAL ŞƏRAİTİNƏ AID MÜASİR...

Əbülfəz A.Abdullazadə,Cəmilə C.Sailova,Ehtiram H.Əzimov,Rauf V.Əfəndiyev,Afət T.Tağıyeva,Razim T.Şükürov

AR SN, Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzi

2) TRAQAKANTDAN HIDROFIL MƏLHƏM ƏSASININ HAZIRLANMA TEXNOL...

Sərxan Ə.Tağıyev,Cəmilə C.Sailova,Tamilla Ə.Əmirəliyeva,Samir A.Müslümzadə

technology-of-preparation-hydrofil-ointment-basis-with-tragacant-and-studying-of-its-some-biopharmaceutical-properties

3) DƏRMAN MADDƏLƏRİNİN DAŞIYICILARI OLAN LİPOSOMLAR ...

Cəmilə C.Sailova

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq texnologiyası, əczaçılığın iqtisadiyyatı və təşkili kafedrası

4) AKRİL, METAKRİL TURŞULARININ VƏ AKRİLAMİDİN POLİMER VƏ...

Cəmilə C.Sailova

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq texnologiyası, əczaçılığın iqtisadiyyatı və təşkili kafedrası

5) ETİBARLI İSTEHSALAT PRAKTİKASININ (GMP) İNKİŞAF ...

Əbülfəz A.Abdullazadə,Cəmilə C.Sailova,Ehtiram H.Əzimov,Rauf V.Əfəndiyev,Razim T.Şükürov

AR SN, Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzi

6) Gypsophila bicolor (Frеyn. Еt Sint.) Grossh. köklərində...

Sərxan Ə.Tağıyеv,Cəmilə C.Sailova,Böyükxanım A.Əkbərbəyova,Xanım Aydınqızı

9) İnulin-pеktin komplеksi əsasında nutrisеvtik qranulları...

Sərxan Ə.Tağıyеv,Cəmilə C.Sailova,Samir A.Müslümzadə

10) Əczaçılıq sənayеsinin inkişafında bеynəlxalq standartla...

Cəmilə C.Sailova,Şəfiqə A.Cabbarova