“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

404792

Müəlliflər

1) SABİT GƏRGİNLİK STENOKARDİYA OLAN XƏSTƏLƏRDƏ L-A...

Rufulla F.Abdullayev,Azər Ə.Məlikov

AR SN, C.Abdullayev adına ET Kardiologiya İnstitutu