“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

400405

Müəlliflər

1) ŞƏKƏRLİ DİABET VƏ ONUN AĞIRLAŞMALARININ MÜALİCƏSİNDƏ Lİ...

Aytac T. Bədəlova

Azərbaycan Tibb Universiteti, patoloji fiziologiya kafedrası