“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

400344

Müəlliflər

1) “ƏCZAÇILIĞIN MÜASİR PROBLEMLƏRİ” MÖVZUSUNDA KEÇİRİLƏN V...

Aytəkin S. Qəribli, Emilya Z. Balayeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası