“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

404938

Müəlliflər

1) ERIGERON ANNUUS OTUNUN KARBON TURŞULARI VƏ TERPENOİDLƏR...

Alena R. Qolovaç, Serqey V. Kovalyov, Vladimir N. Kovalyov

Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov, Ukrayna