“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

404280

Müəlliflər

1) KALSİUM ANTAQONİSTLƏRİNİN YENİ TÖRƏYƏN NƏSLİN PRENATAL ...

Musa M.Qəniyev,Afaq U.Kazımova

Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakologiya kafedrası