“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

400340

Müəlliflər

1) ŞƏKƏRLİ DİABET ZAMANI ORQANİZMİN LPO-AOS STATUSUNU...

Arif M.Əfəndiyev,Əli Rza Yavəri

Azərbaycan Tibb Universiteti, bioloji kimya kafedrası