“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

187377

Müəlliflər

1) EPİLEPSİYALI QADINLARDA QONADOTROP VƏ STEROİD ...

Şərif İ.Mahalov,Şəhla N.Mehdiyeva,Namiq Ə.Quluzadə,Mehman R.Quliyev

Azərbaycan Tibb Universiteti, I nevrologiya və tibbi genetika kafedrası

2) FENİLKETONURİYALI XƏSTƏ UŞAQLARDA DİETOTERAPİYA ...

Yaqut S.Hüseynli,Tahirə Ə.Əsgərova,Şərif İ.Mahalov

Azərbaycan Tibb Universiteti, bioloji kimya kafedrası, nevrologiya və tibbi genetika kafedrası