“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

404830

Müəlliflər

1) NORMODIPIN ILƏ HİPERTONİYA XƏSTƏLİYİNİN TERAPİYASI...

Sona M.Qəhrəmanova,İradə S.Həsənova,Adil B.Baxşəliyev

Azərbaycan Tibb Universiteti, klinik farmakologiya kafedrası, AR SN, C. Abdullayev adına ET Kardiologiya kafedrası