“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

404261

Müəlliflər

1) UŞAQLIQ MİOMASININ MÜALİCƏSİNƏ ULİPRİSTAL-ASETATIN (“ES...

Nigar M.Kamilova,İlahə A.Hacıyeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, I mamalıq-ginekologiya kafedrası