“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

404310

Müəlliflər

1) Оstеoporoz ağırlaşmaları ilə müşaiyət olunan xronik böy...

Ülviyyə H.Əzizova,Gülnarə İ.Əzizova, Arif M.Əfəndiyеv