“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

404838

Müəlliflər

1) "FAGOLIN" MƏLHƏMİNİN YÜKSƏK EFFEKTİVLİ MAYE XROMATO...

Tahir A.Süleymanov1,Emiliya Z.Balayeva1,Ülkər R.Abdullayeva2

1Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası 2AR SN, Analitik Ekspertiza Mərkəzi