“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

231864

Müəlliflər

4) BUPLEURUM FRUTICOSUM L. NÖVÜ ÇİÇƏKLƏRİNİN KOMPONE...

Siracəddin V.Sərkərov,İlhamə R.Cahangirova,,Gültəkin Q.Qasımоva

Azərbaycan MEA, Botanika İnstitutu

36) Еlanlar

50) RÜSTƏM QAMBAY оğlu ƏLIYЕV – 100

«Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakоtеrapiya Jurnalı»nın Rеdaksiyası