“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

245

MƏHKƏMƏ-TOKSİKOLOJİ ANALİZDƏ UB-SPEKTROFOTOMETRİK MİQDARİ TƏYİNAT ÜSULLARININ VALİDASİYASI: MƏQSƏDLİ ANALİT İTKİSİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2013-2

Lina Y.Klimenko1,Stanislav N.Trut1,Gennadiy P.Petyunin2

1Ukrayna, Milli Əczaçılıq Universiteti 2Ukrayna, Xarkov diplomdansonrakı təhsil tibbi akademiyası

Doksilaminin qanda UB-spektrofotometrik təyinatı misalında, metodikanın ayrı-ayrı etaplarında məqsədli analit itkisinin nəticəsinin qiymətləndirilməsi ilə nümunələrin hazırlanmasının kritik mərhələləri müəyyən edilmişdir ki, onlar da analitin bioloji matriksdən çıxışını artırmaq üçün optimallaşdırılmalıdır. Analitin bioloji matriksdən effektiv ayırmaq üçün, optimal nümunə hazırlığı proseduruna yanaşmalar təklif olunmuşdur

validasiya çıxarış dərəcəsi UB-spektrofotometriya doksilamin bioanalitik üsullar