“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

167

"FAGOLIN" MƏLHƏMİNİN YÜKSƏK EFFEKTİVLİ MAYE XROMATOQRAFİYA İLƏ MİQDARİ TƏYİNAT ÜSULUNUN VALİDASİYASI

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2015-1

Tahir A.Süleymanov1,Emiliya Z.Balayeva1,Ülkər R.Abdullayeva2

1Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası 2AR SN, Analitik Ekspertiza Mərkəzi

validasiya “Fagolin” məlhəmi yüksək effektivli maye xromatoqrafiya