“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

209

ƏCZAÇILIQDA ANALİTİK ÜSULLARIN VALİDASİYASI

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2012-2

Hafiz M.Əliyev1,Fərid İ.Əliyev2,Rauf V.Əfəndiyev2,Razim T.Şükürov2

1Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası 2AR SN, Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzi

validasiya analitik prosedur validasiya göstəriciləri