“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

197

Dərman vasitələrinin rasional yazılmasinın qiymətləndirilməsi üzrə instrumеntarinin istifadə olunması

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2003-2

Gülnarə N.Qasımova