“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

242

Əczaçılıq tеxnologiyasında sеllüloza və onun törəmələrinin tətbiqi

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2002-1

Cəmilə C.Sailova