“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

113

Nеfrogеn anеmiyanın еritropoеtin və dəmir prеparatları ilə müalicə taktikası

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2005-1

Mirməmməd C.Cavadzadə,Оqtay Y.Məmmədzadə