“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

162

Azərbaycan Tibb Univеrsitеtinin əczaçılıq fakültəsində magistrlərin hazırlanması haqqında

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2001-2

Rafiq B.Bağırov